Archive by Author

MKB nieuwsbrief 02-2020

MKB nieuwsbrief 02-2020

MKB-NIEUWSBRIEF 02/2020 1. Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij […]

MKB nieuwsbrief 01-2020

MKB nieuwsbrief 01-2020

MKB-Nieuwsbrief 01/2020 1. Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208. Vrijstelling per jaar De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een […]

Special Lonen 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur. Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de nieuwe […]

MKB nieuwsbrief 10/2019

MKB nieuwsbrief 10/2019

1. Fiscale voordelen? Onderneem nog deze maand actie 1.Gebruik de vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij uitdelen, ook aan uzelf als dga. In 2019 bedraagt de vrije ruimte 1,2% van uw fiscale loonsom. Heeft u deze grens nog niet bereikt, gebruik hier dan de decembermaand voor. Een gezellig personeelsfeest of […]

Eindejaarstips 2019

Eindejaarstips 2019

Geachte relatie,  Het einde van het jaar is al in zicht en wellicht zijn er zaken die u nog kunt regelen om het jaar 2019 fiscaal goed af te sluiten en mogelijk te anticiperen op de wijzigingen voor 2020. Onze eindejaarstips 2019 helpen u daar wellicht bij. Deze tips kunt u terugvinden op onze site: […]

MKB nieuwsbrief 09/2019

MKB nieuwsbrief 09/2019

1. WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht. De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u […]

Bediening

MKB nieuwsbrief 08/2019

1. Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij […]

Scheiding2

MKB nieuwsbrief 07/2019

MKB-Nieuwsbrief 07/2019 1.  Vraag op tijd eHerkenning UWV aan! Werkgevers die gebruikmaken van diensten van het UWV, moeten vóór 1 november van dit jaar eHerkenning voor het UWV aanvragen. Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid gaat verdwijnen. Wat is eHerkenning? EHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot […]

Overleg1

MKB nieuwsbrief 06/2019

MKB-Nieuwsbrief 06/2019 1.  Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u? Meer werknemers in vaste dienst Doel van de WAB […]

Zonnepanelen

MKB nieuwsbrief 05/2019

MKB-Nieuwsbrief 05/2019 1.  Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Salderingsregeling De salderingsregeling betekent […]