U kunt besparen op de heffing in box 3 door het vermogen (al dan niet tijdelijk) onder te brengen in box 1 of box 2. De peildatum voor uw vermogen in 2017 is 1 januari. Wilt u de belastingheffing op uw vermogen beperken, onderneem dan vóór die datum actie door uw vermogen te verminderen. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Wij benoemen er twee.

Spaargeld bv
Een manier die momenteel aan populariteit wint, is om het liquide vermogen onder te brengen in een bv. Dit kan een bestaande bv of een nieuw op te richten bv zijn. Bij een vermogen van € 500.000 bespaart u al gauw € 4.000 of meer per jaar, zelfs na aftrek van de kosten die samenhangen met de bv, afhankelijk van het rendement op het vermogen. Tot een rendement van vijf à zes procent is box 3 ongunstiger dan de andere opties.

Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)
Minder bekend, maar zeker lucratief is om een fonds op te richten om uw vermogen in onder te brengen. De voordelen van een open fonds voor gemene rekening (OFGR), ten opzichte van een bv, zijn dat u minder civielrechtelijke verplichtingen hebt en geen oprichtingskosten bij de notaris.
Overweegt u de spaar bv of een open fonds voor gemene rekening, overleg dan met onze adviseurs. Doe dit zo spoedig mogelijk om heffing in box 3 over 2017 te voorkomen.

In individuele gevallen kan een bijkomend voordeel van het inbrengen van het vermogen in een BV of OFGR nog zijn het recht op toeslagen, verlaging van eigen bijdrage langdurige zorg en de WMO.