Startups hebben vaak onvoldoende liquiditeit om hun werknemers meer salaris te betalen. Door het toekennen van aandelenoptierechten kunnen zij hun werknemers hiervoor compenseren. Vanaf 2018 wordt dit voor innovatieve startups aantrekkelijker omdat onder bepaalde voorwaarden dan nog maar 75% van hetgeen wordt genoten bij de uitoefening of vervreemding van het aandelenoptierecht wordt belast. De genoten vrijstelling bedraagt maximaal 25% van € 50.000 (= € 12.500).

Let op!

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor innovatieve startups die op het moment van toekenning van het aandelenoptierecht over een S&O-verklaring voor starters beschikten.