Heeft u in 2016 een nieuwe huurwoning betrokken en gebruikt u deze voor meer dan 10% zakelijk? Of bent u in 2016 uw onderneming gestart, huurt u een huurwoning en gebruikt u deze voor meer dan 10% zakelijk? Dan zijn er mogelijkheden om de huur in aftrek te brengen op uw winst, ook als u niet beschikt over een zelfstandige werkruimte. U moet dan wel een correctie aanbrengen ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen.

Of en hoe u in uw situatie van deze mogelijkheid gebruik kunt maken, is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarover met onze adviseurs.

Tip:

Is de huur aangevangen voor 2016 of bent u uw onderneming voor 2016 gestart, dan kunt u alleen nog een beroep doen op deze mogelijkheid als de aanslagen inkomstenbelasting over het jaar van aanvang huur of start onderneming nog niet onherroepelijk vaststaan.

Let op!

Door een wetswijziging die onlangs is toegevoegd aan het Belastingplan 2017 is het met ingang van 1 januari 2017 niet meer mogelijk om deze aftrekpost toe te passen. Beschikt u over een zelfstandige werkruimte die voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden (onder meer eigen opgang, eigen sanitair) in of van waaruit u voldoende inkomen genereert? Dan blijft de aftrek mogelijk, ook vanaf 2017.