Kunt u uw belastingschulden (tijdelijk) niet op tijd voldoen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  •   uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
  •   u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
  •   in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen,
  •   u voor de openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling kreeg en
  •   er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel u heeft altijd tijdig aangifte gedaan.
Let op!

Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift, telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst u wel invorderingsrente in rekening brengt.

Tip:

Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen verder uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.