Ondervindt u knelpunten met betrekking tot modelovereenkomsten, dan kunt u deze melden bij het knelpunt modelovereenkomsten. Bij het knelpunt zijn nu al ongeveer 1.800 reacties binnengekomen.

Uit deze reacties is onder andere op te maken dat:

  •   opdrachtgevers door de afschaffing van de VAR terughoudend zijn in het inhuren van zzp-ers,
  •   het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking niet aansluit bij de praktijk,
  •   opdrachtgevers de arbeidswetgeving als knellend ervaren.

De Staatssecretaris heeft toegezegd alle knelpunten te inventariseren en aan te pakken.